Beteendeutredning

Det finns ett uttryck som heter “problemhund”.
Jag tycker inte om att använda det uttrycket.
Alla har vi våra problem och rädslor, men det gör oss inte till “problemmänniskor”. Därför kallar jag detta beteendeutredning, istället för problemutredning. 

Om din hund har ett oönskat beteende är det inte alltid självklart varför, därför kan det behövas en utredning för att förstå vad beteendet grundas i. Först när man förstått det kan en åtgärdsplan arbetas fram.

Hundträning kräver engagemang, tålamod och tid. Ett inlärt beteende kommer inte att försvinna på en vecka eller två. Var beredda på att måsta jobba för att se resultat!

Hur går utredningen till? 
Ni kommer att i förväg få fylla i en frågeformulär som vi går igenom tillsammans på första träffen. Utifrån den kommer vi överens om en träningsplan anpassad efter er och er hund, samt hur många träffar vi behöver. 

Uppföljningsträff 
Praktisk träning med finslipning av detaljer och justering av träningsplan.

Hur vet jag om jag behöver en beteendeutredning?
Vanliga beteenden det kan gälla är: separationsångest, svårigheter vid hundmöten eller extrem rädsla, stress och osäkerhet.
Skicka ett mail där ni förklarar er situation så återkommer jag med förslag om vilken sorts träning jag tror skulle passa er bäst! 

Intresseanmälan

Endast utredning och rådgivning 
625kr

Utredningsträff,
1 uppföljningsträff

1000kr

Extra träff
500kr/st